EDUKIAK

1.
– altzariak garbitzeko produktuak berriz erabiltzea
– Altzari motak eta horien osaera.
– Garbiketa-produktuak, garbitzaileak edo distira-emaileak identifikatzea, edo produktu espezifikoak: kristal-garbitzaileak, beira-garbitzaileak, altzari-garbitzaileak, girogailuak.
– Altzariak garbitu eta desinfektatzeko produktuak erabiltzea, dosifikazio mota eta dosifikatzaile mota, edo gaizki erabiltzearen ondoriozko arriskuak, edo toxikotasun-kasuetan jarraitu beharreko jokabidea.
– Produktuen etiketak interpretatzea eta irakurtzea.
2.
– Altzariak garbitzeko teknikak Eraikin eta lokaletako gainazalak eta altzariak garbitzea
– Jardueren sekuentziazioa.
– Lan-espazioak egokitzea: edo ingurunean jardutea. Altzariak garbitzeko lanak bertan edo iragaitzaz dauden pertsonekin egitea.
– Atazak erregistratzeko orria betetzea. – Altzariak garbitzeko tresnak hautatzea eta identifikatzea. – Tresna horiek erabiltzea eta aplikatzea.
– Ehun-osagaiak garbitzeko xurgagailuak eta bestelako etxetresna elektrikoak. – Garbiketa-tresnak kontserbatzeko prozesuak.
3. Komunak garbitzeko eta desinfektatzeko teknikak.
– Komuneko aparatuak eta osagarriak.
– Komunontziak, komunak, dutxak eta bideta desinfektatzeko teknikak.
– Azulejuak, ispiluak eta bestelako materialak garbitzea.
– Material kontsumigarria: identifikazioa eta birjartzea.
– Komun bat garbitzeko berariazko produktuak.
– Egindako lana egiaztatzeko teknikak.
4.
– Altzariak garbitzean hondakinak kudeatzeko eta tratatzeko prozesuak
– Sortutako hondakin motak.
– Horien tratamendua.
– Hondakinak bereiztea eta manipulatzea.
– Hondakinak garraiatzea.
– Hondakinen tratamenduan gutxieneko segurtasun-arauak aplikatzea.
– Toxikotasun-kasuetan jarraitu beharreko arauak.
5.
– Altzariak garbitzean laneko arriskuen prebentziorako neurriak aplikatzea eta horien jarraipena egitea
– Garbiketarekin lotutako berariazko arriskuak identifikatzea.
– Garbiketa-jardueraren kokapenarekin lotutako arriskuak.
– Ekipoak erabiltzea, identifikatu ondoren.

ORDUTEGIA

09:00-14:00

Izena eman ikastaro honetan

Curso Materials

13/10/2022

Curriculum