HELBURUAK

Administrazio- eta kudeaketa-lanetan behar diren informazio eta dokumentuak (bai barnekoak eta bai kanpokoak) banatzea, erreproduzitzea eta transmititzea, eta maila goragoko teknikariek eskatuta datuak eta dokumentuak egiaztatzeko oinarrizko zuzemenak egitea, ezarritako prozedurei jarraituz.

EDUKIAK

 • Bulegoko oinarrizko administrazio-teknikak
  • Enpresaren eta giza baliabideen antolaketa.
  • Korrespondentzia eta paketeriaren kudeaketa osagarria enpresan
  • Dokumentazio ekonomiko, administratibo eta komertzialaren kudeaketa osagarria.
 • Komunikazioko oinarrizko eragiketak
  • Komunikazioa erlazio profesionaletan
  • Ahozko eta idatzizko komunikazioa enpresan.
 • Erreprodukzioa eta artxiboa
  • Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko artxiboaren kudeaketa osagarria
  • Euskarri konbentzionaleko edo informatikoko erreprodukzioaren kudeaketa osagarria.
 • Zerbitzu administratibo eta orokorretako eragiketa osagarrietako lanekoak ez diren lanbide jardunbideen modulua

Curso Materials

CONSULTAR

Curriculum