HELBURUAK

Datuak grabatzea, eta jarduera administratiboetan eta kudeaketakoetan behar den informazioa eta dokumentazioa transkribatzea, erreproduzitzea eta artxibatzea, ezarritako jarraibideei, araudiari eta prozedurei jarraituz, modu koordinatuan eta irizpide hauei jarraituz: kalitatea, produktibitatea, segurtasuna eta ingurumenarekiko errespetua.

EDUKIAK

  • Datuen grabazioa:
    • Terminal informatikoetan datuak eta testua sartzea segurtasun-, kalitate- eta eraginkortasun-kondizioak betez.
  • Datuak, testuak eta dokumentazioa tratatzea:
    • Datu eta dokumentuak tratatzeko oinarrizko eragiketak egitea, eta dokumentuak egitea
  • Erreprodukzioa eta artxiboa:
    • Erreprodukzioko eta artxiboko eragiketa osagarriak egitea euskarri konbentzionalean edo informatikoan.
  • Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua.

Curso Materials

CONSULTAR

Curriculum