HELBURUAK

Erakunde baten barruan giza baliabideen eta informazioaren administrazioari lotutako jardueren kudeaketa administratiboa egitea, jarritako helburuen, ezarritako barne-arauen eta indarrean den legeriaren arabera.

EDUKIAK

 • Lan-harremanen kudeaketa administratiboa: Giza baliabideen kudeaketa eta kontrol administratiboa egiteaLaneko kontratazioaGizarte segurantzaren prestazioak kalkulatzeaSoldata ordainsariak, kotizazioa eta zergabilketaGiza baliabideak administratzeko aplikazio informatikoakGiza baliabideen kudeaketa: Giza baliabideak hautatzeko, prestatzeko eta garatzeko lanetarako laguntza administratiboa ematea.Giza baliabideen kudeaketarako laguntza administratiboaKomunikazio eraginkorra eta talde-lanaErdi-mailako agintariaren egitekoa laneko arriskuen prebentzioanInformazio- eta artxibo-sistemen kudeaketa: Euskarri konbentzionaleko eta informatikoko informazio- eta artxibo-sistemak administratzea.Dokumentuak artxibatzeko eta sailkatzeko sistemakDatuak kudeatzeko eta biltegiratzeko sisteman datu-base erlazionalak erabiltzea

  Bulegotika: Informazioa eta dokumentazioa kudeatzeko bulegotika-aplikazioak erabiltzea.

  Sistema eragilea, informazioa interneten/intranetean bilatzea eta posta elektronikoa.

  Testu-tratamenduetarako aplikazio informatikoak

  Kalkulu-orrien aplikazio informatikoak

  Datu-base erlazionaletarako aplikazio informatikoak

  Aurkezpenetarako aplikazio informatikoak: Informazio-grafikoak.

  Giza baliabideen kudeaketa integratuko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

Curso Materials

CONSULTAR

Curriculum